Plus WP Gallery - Rapat kerja Ibu Linda Agum, Pendiri_ beberapa pengurus YKPJ dengan Ibu Veronica Basuki Tjahaja Purnama di The Financial Club, pada bulan September 2014